Rabu, Desember 08, 2010

Present Continuous Tense

Present Continuous Tense digunakan untuk mengatakan, menyatakan sesuatu yang sedang berlangsung saat ini, untuk jangka waktu yang singkat.

Present Continuous Tense disebut juga dengan Present Progressive Tense dalam American English, sedangkan dalam British English disebut Present Continuous Tense, ciri utama dari tense ini adalah adanya Verb1+ing (V-ing) (kata kerja bentuk pertama ditambah dengan akhiran ing)


Rumus untuk Present Conituous Tense adalah sebagai berikut:
a. Untuk kalimat positif
S + to be + V-ing (kata kerja bentuk pertama diberi akhiran ing)
b. Untuk kalimat negatif
S + to be + not + V-ing
c. Untuk kalimat tanya
To be + S + V-ing?

Pembagian to be untuk Present Continuous Tense sama dengan pembagian to be untuk Present Tense,
am untuk subjek I
are untuk subjek You, We dan They
is untuk subjek He, She dan It,

Contoh kalimat positif:
 • I am playing badminton now (Saya sedang bermain bulutangkis sekarang)
 • Mrs. Ernayanel is teaching English at class II-2 (Buk. Ernayanel sedang mengajar Bahasa Inggris di kelas II-2)
 • They are fishing at fishpond now (Mereka sedang memancing di kolam ikan sekarang)
 • She is waiting for you (Dia sedang menunggu kamu)

Contoh kalimat negatif:
 • Mom is not cooking now (Ibu tidak sedang memasak sekarang)
 • My older brother is not swimming at present (Abang saya tidak sedang berenang sekarang)
 • The helicopter is not flying now (Helikopter itu tidak sedang terbang sekarang)

Contoh kalimat tanya:
 • Is younger sister writing letter now? (Apakah adik (perempuan) sedang menulis surat sekarang?)
 • Are the mechanics fixing my car right now (Apakah montir-montir itu sedang memperbaiki mobil saya sekarang?)
 • Are they watching TV now? (Apakah mereka sedang menonton TV sekarang?)


Aturan penambahan akhiran ing pada kata kerja bentuk pertama dalam pembuatan kalimat present continuous tense:
 1. Untuk kata kerja yang berakhiran dengan 1 huruf e dan huruf e tersebut didahului oleh huruf konsonan, maka huruf e tersebut hilang, kemudian ditambahkan dengan akhiran ing
  contoh:
  • write menjadi writing
  • use menjadi using
  • come menjadi coming
  • sedangkan untuk kata kerja yang berakhiran dengan 2 huruf e, langsung ditambah dengan akhiran ing contoh:
   • see menjadi seeing
   • free menjadi freeing
   • pee menjadi peeing
 2. Untuk kata kerja yang berkahiran dengan 1 huruf konsonan seperti l, n, m, p serta t dan huruf konsonan tersebut didahului oleh 1 huruf vokal, maka huruf konsonan tersebut digandakan, kemudian ditambahkan akhiran ing
  contoh:
  • travel menjadi travelling
  • run menjadi running
  • swim menjadi swimming
  • stop menjadi stopping
  • get menjadi getting

 3. Kata kerja yang berakhiran dengan huruf mati seperti x, w, dan h, dan didahului oleh satu huruf hidup, maka huruf mati tersebut tidak digandakan, langsung saja ditambah dengan akhiran ing
  contoh:
  • mix menjadi mixing
  • flow menjadi flowing
 4. Semua kata kerja yang berakhiran dengan huruf y langsung ditambah akhiran ing tanpa merubah huruf y tersebut
  contoh:
  • fly menjadi flying
  • buy menjadi buying
  • carry menjadi carrying
  • study menjadi studying

 5. Kata kerja berikut ini berubah bila mendapat akhiran ing, yaitu:
  • die manjadi dying
  • lie menjadi lying
  • tie menjadi tying
  • hie manjadi hying

 6. Semua kata kerja yang tidak termasuk dalam aturan di atas, tidak ada perubahan dalam mendapatkan akhiran ing


Keterangan waktu (Time Signal) yang sering digunakan pada bentuk waktu Present Continuous Tense adalah:
 • now = sekarang
 • at present = sekarang
 • right now = sekarang
 • at this moment = sekarang
 • this morning = pagi ini
 • this afternoon = sore ini
 • this evening = malam ini
 • today = hari ini
 • nowdays = sekarang ini
 • for the time being = untuk sementara waktu

ingin dapat update untuk pembahasan tense berikutnya? silakan Join Group facebook sahabat-informasi.com dan Like Fanpage sahabat informasi dengan dengan account facebook kamu,

referensi:

1 komentar:Yêu Huyên nói:

- Xem ra lúc đó có không ít người, ta sợ sẽ có không ít cao thủ đi cùng, muốn giết hắn thật sự sẽ rất khó khăn.

- Vậy phải làm sao đây?

Nhạc Thành hỏi, với địa vị của Công Tôn gia ở Dược thành thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người tới.

- Mặc kệ nhiều thế nào chỉ cần không có cường giả đấu tông thì giết hắn cũng không phải là chuyện khó.
đồng tâm
game mu
cho thuê phòng trọ
cho thuê phòng trọ
nhac san cuc manh
tư vấn pháp luật qua điện thoại
văn phòng luật
số điện thoại tư vấn luật
dịch vụ thành lập doanh nghiệp
http://we-cooking.com/
chém gió
Sau đó hai người thương lượng với nhau rồi rời đi khỏi phòng của Nhạc Thành, thực lực của Yêu Huyên hiện tại ở Chu gia không có bất kỳ kẻ nào có thể phát giác ra.

Yêu Huyên sau khi rời đi Nhạc Thành liền khoanh chân bắt đầu tu luyện, thừa dịp trong khoảng thời gian này, Nhạc Thành củng cố tu vi của mình, sau khi trở về đấu khí học viện sẽ tiếp tục bế quan.